Driver Magician Lite 5.201

Driver Magician Lite 5.201

GoldSolution Software, Inc. – 4,5MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Driver Magician Lite identifies all the hardware in the system, extracts their associated drivers from the hard disk and backs them up to a location of your choice. Then when you format and reinstall/upgrade your operating system, you can restore all the "saved" drivers just as if you had the original driver diskettes in your hands.

Tổng quan

Driver Magician Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi GoldSolution Software, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Driver Magician Lite là 5.201 , phát hành vào ngày 08/12/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.27, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Driver Magician Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,5MB.

Người sử dụng của Driver Magician Lite đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Driver Magician Lite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Driver Magician Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản